EFT TEKNİĞİ NEDİR?
DUYGUSAL ÖZGÜRLEŞME ARINMA TEKNİĞİ (EMOTIONAL FREEDOM TECHNIQUE)

EFT bir enerji psikolojisi tekniğidir. EFT yaşamınızı pozitif bir enerji çemberinin içine alarak, neşeli, huzurlu ve sevgi dolu bir yer haline getirmek, kendinizle ve yaşamınızla ilgili değişimler yapmak için kolaylıkla uygulanabilen, değişim ve duygusal sorunlardan arındırmayı hedefleyen dünyadaki pek çok klinikte kullanılan alternatif bir psikoterapi yöntemidir.

Emotional Freedom Technique yani Duygusal Özgürleşme Tekniği en derin psikolojik ve en ciddi fiziksel sorunlar, kaygılar, korkular, takıntılar, alışkanlıklar, sakatlıklar, genel motivasyon yükseltme, kötü motivasyon giderme ve aklınıza gelebilecek tüm hastalıklar için uygulanabilir.

Yaşam enerjisi, enerji meridyenleri aracılığı ile dolaşır. Hücrelerdeki enerji seviyeleri bu kanallarla beslenir. Negatif düşüncelere sahip olmamız, yaşadığımız tramvalar, olumsuz duygular (pişmanlık, korku, suçluluk, nefret, endişe, acı, kırgınlık, fobi, kıskançlık, depresyon gibi) ilgili meridyenlerde tıkanıklığa neden olur. Bu duygular ve geçmişte yaşanan tramvatik anılar bedenin enerji kanallarında gizlendikçe , fiziksel hastalıklar ve psikolojik sancı olarak kendisini tezahür ettirir.

Bu aksaklıklar enerjisel olarak giderildiği anda duygusal düzeyde de giderilir ve kişi olumsuz duygulardan arınır, böylelikle zihin bilinçle, farkındalıkla programlanır. EFT, olumsuz duygu ve düşünceleri nötrleştirerek, yeni olumlu düşünce modellerinin zihne kolayca, hemen yerleştirilmesini sağlayan ve kişinin kendi kendine uygulayabileceği bir tekniktir.

EFT ENERJİ ÇALIŞMASI, geleneksel Çin tıbbındaki akapunktur yöntemlerine dayanmaktadır. Temel prensip travmatik herhangi bir olumsuzluktan dolayı vücutta tıkanıklığa uğrayan enerji akımlarının düzene sokularak normal sağlıklı hallerine geri döndürülmeleridir. Bu teknikle tıkanıklığa neden olan problem ortadan kalkar ve yerine olumlu düşünce ve davranış modelleri yerleşir.

EFT ‘den sadece psikolojik rahatsızlıklar için değil, bazı fiziksel rahatsızlıklar için de faydalanmak mümkün. Enerji bedenimizdeki akımlar bu ENERJİ PSİKOLOJİSİ ile yeniden düzenlenir ve bizleri fiziksel rahatsızlıklara kadar götüren enerji akımının durağanlığı ve blokajları ortadan kaldırır. Bu blokajların nötrlenmesiyle bizde travma yaratmış tüm anıların etkisi sıfırlanır. Bu durum bizi, hedeflerimiz doğrultusunda bilinçaltımızı engelleyen psikolojik problemlerimizden kurtarır ve fabrika ayarlarımıza geri döndürür.

Gary H. Craig tarafından 90’lı yıllarda geliştirilen bu tekniğin temeli bedendeki enerji meridyenlerinin varlığına dayanmaktadır. Stanford mezunu bir mühendis olan Gary H. Craig’e göre ‘’Bütün olumsuz duyguların nedeni, vücudun enerji sisteminin bozulmasıdır.’’ Batı dünyasına göre her şeyin temelinde madde yer alır. Albert Einstein tarafından da ortaya konulduğu gibi, madde de enerjiden oluşmaktadır. Bu bakış açısıyla değerlendirdiğimizde, maddesel bir varlık olarak bedenimizin, kendi enerji meridyenlerindeki değişimlerden etkilenmesinin nedenlerini kavramak da daha kolaylaşacaktır.

EFT; bedenimizde yapılan vuruşlarla bazı meridyenleri uyarma açısından akapunktur ve yapılan olumlamalarla NLP’nin de ortak bir sentezi sayılabilir. Kısaca bu teknik, bedenimizdeki bazı meridyenlere vuruş ve olumlamalar ile tıkanmış enerjiyi dağıtmayı ve dengelemeyi amaçlamakta. Enerji meridyeni dengelendiğinde, tıkanıklığa neden olan duygu da kaybolur.

EFT ile kök duyguyu tespit ettikten sonra vereceğimiz doğru mesaj ve olumlamalar ile sadece sağlıklı, dingin bir bedene değil, bolluk ve berekete, daha huzurlu ve daha güzel ilişkilere de kavuşmak mümkün.

EFT TEKNİĞİNİN ÖZELLİKLERİ

Hızlıdır; en inatçı blokajları bile kısa bir sürede problem olmaktan çıkarır.
Kalıcı ve etkilidir; ömür boyu başa çıkılamamış korkular, takıntılar, derin üzüntüler bütünüyle ortadan kalkar. Kalıcı iyileşme sağlanır.
Güvenlidir; bedende çekme, itme, döndürme gibi manipülasyonlar yapılmaz, iğne batırılmaz, tablet ya da herhangi bir kimyasal madde alınmaz. Bu yüzden hiçbir tehlikesi yoktur.
Özeldir; diğer psikoterapilerde çok özelinizi veya tüm hayatınızı anlatmanız gerekebilir. EFT’de ise sadece çözülmek istenen sorun üstüne odaklanılır ve hemen elimine edilir.
Kişinin psikoloji ya da tıp eğitimi alması gerekmez.
Öğrenmesi ve uygulaması kolaydır.
Kendi kendine uygulanabilir.
Soruna bağlı olarak başarı oranı %85-%97’dir.

EFT TEKNİĞİ NASIL UYGULANIR?

EFT kişilerin vücutlarında bulunan belli meridyen noktalarına parmaklarıyla hafif şiddette vuruşlar yapılarak uygulanır. Akupresür denilen bu yöntem aslında akapunktur noktalarına iğne batırmak yerine aynı noktalara parmak uçlarıyla vurarak uyarmayı gerektirir.

EFT Tekniği’nde hangi sorun üzerine odaklanacağımızı belirlemek ve dikkatimizi tamamen ona vermek uygulama başarısından alacağımız başarı oranını belirleyen ilk ve en önemli aşamadır.

EFT Tekniği’nde sorunun şiddetinin belirlenmesi ilk adımdır. Örneğin ‘yükseklik korkusu’ için çalışılıyorsa, buna 1-10 arası bir puan verilerek derecelendirme yapılır. Amaç, sorunun şiddetinin 0 düzeyine indirilmesidir. Vuruşlardan sonra verilen puana göre iyileşme oranı tespit edilir.

Kurulum cümlesinin belirlenmesi ikinci önemli adımdır: ‘’…Kendimi tamamen ve derinden kabul ediyorum’’. Bu kalıbın başına çözümlenmeye karar verilen duygunun yer aldığı cümle yerleştirilir. Yükseklik korkusuna çalışıldığını farz edelim. Dokunuşlar yaparken cümlemiz; ‘’Bu yükseklik korkuma rağmen, kendimi tamamen ve derinden kabul ediyorum’’ olacaktır.

Kurulum cümlesiyle birlikte noktalara vuruşlar başlar. Noktaların isimlerini basitçe; Tepe noktası, alın noktası, kaşların iç çıkış noktaları, göz altı noktası, burun altı noktası, dudak altı (çene) noktası, yaka (köprücük kemiği) noktası, koltuk altı noktası, parmaklar, karate noktası, gamut noktası olarak belirtebiliriz. Bu noktalara tercihen 5-10 kez vuruşlar yapılır. Sorun şiddetine göre vuruşlar birkaç seri tekrar edilir ve şiddet 0-2 düzeyine gelince sonlandırılır.

EFT HANGİ ALANLARDA KULLANILIR?

Korkular/Fobiler: Toplum önünde konuşma korkusu, kamera korkusu, yükseklik ve uçak korkusu, asansör ve kapalı yer korkusu, hayvan fobileri (kedi, köpek, böcek vs.)…
Bağımlılıklar: Sigara, alkol, uyuşturucu, alışveriş, çikolata…
Duygusal Travmalar: Cinsel taciz, terk edilme, aldatılma, işten atılma, kaza, yakınını kaybetme, deprem, haksızlığa uğrama…
Psikolojik Bozukluklar: Panik atak, takıntı, anksiyete, depresyon, kabuslar, uykusuzluk…
Olumsuz Duygular: Öfke, nefret, stres, kıskançlık, sebepsiz korkular, kıskançlık, suçluluk, pişmanlık, üzüntü…
İletişim Bozuklukları: Kendini ifade edememe, aşırı çekingenlik ve utangaçlık…
Olumsuz inançlar: ‘’Para beni bulmaz,’’ ‘’insanlara güvenmemek gerekir,’’ ‘’her işimde yetersizim,’’ ‘’yalnızlık kaderim’’ gibi…
Performans Eksikliği: Odaklanma sorunları, dikkat eksikliği, hafıza güçlüğü…
Performans Artırma: Yaratıcılık, hafıza geliştirme, disiplin geliştirme, sınav, iş, spor, kolay odaklanma, verim artırma.
Fiziksel Sorunlar : Migren, alerjiler, bağırsak problemleri, bel/sırt/boyun ağrıları, kanser, kronik yorgunluk sendromu, idrar sorunları, kolit, astım, sedef hastalığı, karın ve mide ağrıları, kasılmalar, terleme, karpal tünel sendromu, adet öncesi rahatsızlıklar…
İlişkiler: Anlaşmazlık, cinsel sorunlar, boşanma, iletişim…
Hedef Belirleme: Toplumda statü belirleme, çalışma hayatında kazanç artırmaya yönelik projeler belirleme, hayat amacını ortaya çıkarma…
Ruhsal Gelişim: Dinginlik, huzur, neşe, sevecenlik, affetmek, sevgi ve hoşgörü geliştirme…