NLP NEDİR?
(NEURO-LİNGUİSTİK PROGRAMMİNG)

NLP, yaşamımızda üzerinde düşünmeden, otomatik olarak uyguladığımız düşünme, algılama ve davranış süreçlerini, bilinçli hale getirmek ve geliştirmek üzerine yapılan araştırmalar sonucunda, zihnin işleyişi ile ilgili geliştirilmiş model ve metodolojidir.

NLP sinir dili programlamasıdır. ’Neuro-Linguistik Programming’ açılımı zihin ile insan vücudundaki sinir ağı (neurology) dil modelleri (linguistik) ve insan algısının organizasyonu ve düşüncenin sistematik modeller (programlama) ile insan davranışları ve öznel gerçekliğin yaratımı ilişkisini keşfetmeyi sağlayan model ve ilkeler bütünüdür.

Bilinçaltı net ve anlaşılır bilgi ve komutlarla sahip olduğumuz bizi bloke eden, sınırlayan tüm düşünce kalıplarını silebileceği gibi, bizi hayal ettiğimiz tüm hedeflerimize taşıyacak bir özelliğe- bir güce sahiptir. Düşünce ve davranış kalıplarını tamamen değiştirmeyi hedefleyen NLP beynin kullanma klavuzudur.

1970 yıllarının başında Kaliforniya’da dilbilim profesörü John Grinder ile matematikçi-bilgisayar mühendisi ve psikoloji dallarında çok genç bir öğrenci olan Dr. Richard Bandler, hayatımızın hemen hemen bütününü etkisi altına alan bilinçaltımızı bizi hedeflerimize ulaştırması yönünde programlamak ve insanlar arasındaki iletişimimizi güçlendirmek için çalışmalar yapmışlardır. Virginia Satir, Gestalterapist Dr.Fritz Perls ve Milton Erickson gibi zamanın en büyük terapist ve dilbilimcilerinin zihin süreçlerinin modellenmesiyle NLP altyapısını kurmuşlardır. Çok titiz ve dikkatli gözlemlerle davranışları modellenen bu büyük terapistlerin farklı tarzları olmasına rağmen şaşırtıcı benzerlikte kalıplar kullandıklarını keşfetmişler. Daha sonra başarılı başka insanların modellerini çıkarmışlar; bu modellerin başka insanların performansını geliştirmekte, hedeflerine ulaştırmak ve hedeflerini daha üst seviyelere taşımakta, mükemmel iletişimci haline gelmelerinde çok etkili olduğunu görmüşlerdir. İşte NLP bu dikkatli ve özel çalışmalar sonucunda ‘’Modelleme’’ (Modelling) adı verilen sistem üzerinden geliştirilmiş ve bugün hayatımızın her alanında kullanabileceğimiz dönüştürücü etkili bir program haline gelmiştir.

NLP’nin altyapısını, insanların çevrelerini nasıl algılayıp ve ne şekilde tepki gösterdikleri, nasıl iletişim kurdukları ve davranış kalıpları üzerinde yapılan araştırmalar oluşturur.

Kişisel yetenek ve becerilerin açığa çıkarılıp geliştirilmesinde kullanılan NLP, duygu, düşünce ve davranış kalıplarını bilinçli hale getirip hedef odaklı geliştirmede kullanılan bir dizi araçlar sunar.

NLP araştırmalar sonucunda geliştirilen bilgi, teknik ve yöntemler, insanlar arasındaki iletişimi pekiştirmede kullanıldığı gibi, hedef ve çözüm bulma süreçlerinde de yıllardır etkili bir şekilde kullanılmaktadır.

Neuro ile; insanların, görme, işitme, hissetme, koklama ve tatma duyuları ve bu duyuların yönetildiği beyin ve sinir sistemi vurgulanır ve isimlendirilir.

Linguistic ile; yaşam tecrübelerinin dil aracılığı ile kodlanması, dilin deneyim edinme değişim süreçlerindeki etkisi isimlendirilir.

Programming ile; istenilen ve hedeflenen değişiklikleri gerçekleştirmek üzere, duygu, düşünce ve davranışlarımız üzerinde, bilinçli ya da bilinçdışı zihin yardımıyla yapılan yeniden düzenleme biçimi isimlendirilmektedir.

İnsanlara ne istedikleri sorulduğu zaman, çoğunlukla daha mutlu olmak istiyorum, daha çok paraya sahip olmak istiyorum, daha başarılı olmak istiyorum gibi cevaplar verirler. Bu kriterler genel bir kavramdır ve kişiden kişiye değişiklik gösterir. Başarı kimine göre toplum tarafından onay görmüş alkışlanan biri olmak, kimine göre rakamlarını net bilemediği banka hesaplarına sahip olmak, kimine göre ise markalaşmak. Kişiden kişiye değişen tüm bu tanımların net, spesifik ve ölçülebilir olması gerekmektedir; çünkü beynimiz ancak böyle talepleri değerlendirmeye alır ve destekler.

Herbirimiz farklı öznel kişilik haritalarına, farklı algı filtrelerine sahibiz. Bu yüzden hepimizin yaşadığı deneyimler ve bu deneyimlerin bizdeki tanımlamaları da birbirinden farklıdır. Başarı gibi ilişkilere dair taşıdığımız tanımlamalar da çeşitlilik gösterir. ‘’Çok güzel bir ilişkim olsun istiyorum’’ şüphesiz kulağa hoş gelen bir talep ama net bir özelliği olduğunu söyleyemeyiz. Sizce çok güzel bir ilişki kriteri nedir? Akşamları size gelirken elinde çiçek olan bir partner mi? Maddi olarak size her istediğiniz olanakları sunan biri mi? Sizinle her istediğinizde seyahatlere çıkacak kadar size endeksli yaşayan bir eş mi? Saatlerce sohbet edebileceğiniz ya da sizi aşk sözcükleriyle her daim şımartan bir sevgili mi? Bu çeşitlilik partnerlerin kişilik özelliklerine, ilişki dinamiklerine, geçmiş deneyimlerine, geldikleri toplum yapılarına ve büyüdükleri aile kültürlerine kadar çok fazla değişkene bağlıdır. İşte bu yüzden her kişiden gelen yanıtlar farklılık gösterecektir. İstek ve taleplerimiz ancak netleştirilip, ölçülebilir spesifik hale getirildiğinde birer hedefe dönüşür ve beynimiz tarafından gerçekleştirilmek üzere aktive edilmiş hale getirilir.

NLP, dış dünya ile uyumu sağlamamız için sayısız metodlar sunarken iç dünyamızla da uyum içinde bir yaşam şekli yaratır. Bazen etrafımızda sahip olmak istediği her şeye sahip olmuş fakat iç dünyasındaki yaşadığı çatışmalar (affedememe, kıskançlık, kızgınlık, öfke, pişmanlık, nefret, kırgınlık… gibi) yüzünden depresyona girmiş birçok insan görürüz. NLP teknikleri, bizim yaşam enerjimizi düşüren, ruhsal çöküntüler oluşturan, depresyona vardıran olumsuz tüm duygu durumlarının değişimini yaratır ve geçmişin travma/drama oluşturmuş tüm izlerini siler.

NLP kendi hayatımızı yeniden inşa etme olanakları sunarken, kendi gerçek potansiyelimizi keşfetmemizi, iç ve dış dünyayla etkili bir bağ kurup uyum içinde yaşamamızı, bilinç ve bilinçdışı zihnimizi doğru bir şekilde kullanmamızı sağlar.

NLP’NİN DAYANDIĞI 4 TEMEL UYGULAMA İLKESİ
1) Ulaşmak istediğiniz hedefi bilmek.
2) Hemen harekete geçmek.
3) Hedefe yaklaşıp yaklaşmadığınızı anlamak için yeterli duyusal keskinliğe sahip olmak.
4) Hedefe ulaşıncaya kadar davranışınızı değiştirebilmek için yeterli esnekliğe sahip olmak.

NLP’NİN KULLANIM ALANLARI:
*Psikoterapi, ruh sağlığı tedavi sürecinde.
*Siyaset, hukuk ve reklam alanlarında.
*Pedegoji ve eğitim bilimlerinde.
*Psikolojik veya profesyonel danışmanlık alanlarında.
*İş dünyasında ve insan kaynaklarında.
*Hamilelik ve çocuk yetiştirmede.
*Yaratıcık ve sanatta.
*Sağlıklı yaşam ve sporda.
*Yönetim, satış, ikna ve prezantasyon tekniklerinde (Başarılı yöneticilerin modellenmesinde).

*Kişisel Gelişim ve her türlü davranış değişikliğinde, mevcut olmayan davranışların kazanılmasında.
*Bağımlılıkların giderilmesinde (sigara, alkol, kumar vs.).
*Sosyal fobilerin giderilmesinde (toplum önünde konuşamama gibi).
*Cinsel sorunlarda.

‘’EVRENİN GELİŞİMİ HENÜZ BİTMEMİŞTİR, BİZ İNSANLAR EVRENİN DENEYİMLERİYİZ’’ DR.RİCHARD BANDLER