BEYİN DALGALARI
İnsanoğlunun doğasında temel olarak dört zihin durumu vardır: Alpha, Beta, Theta, Delta. Son yıllarda üzerinde çalışılan diğer dalga türü de ‘Gamma’ dır. Bunlar sürekli hareket halindedir yani her bir dalga türü, bilinç durumunun bir aşamasıyla bağlantılıdır. İnsanlık ilk kez, Alman psikiyatri bilgini Hans Berger’in 1924’de insan beyninin biyoelektrik etkinliğini kaydetmeyi başarmasıyla bu beyin dalgalarıyla tanışmıştır. Akabinde taşıdığımız bir sürü duygunun ve ruh halinin beynimizde titreşimsel bir karşılığı olduğu bilim tarafından ispatlanmıştır… Günlük yaşantımızın her alanında farklı zamanlarda devreye giren beyin frekansları ‘Hz (Hertz)’ birimiyle ifade
edilir. Hertz, saniye başına düşen devir sayısını belirtir…
Alpha : 8 Hz – 14 Hz frekans aralığındadır. Uyumadan önceki durumumuz ve oldukça gevşemiş olduğumuz hafif hipnoz halidir. Gün içinde dalıp gittiğimiz anlar, Alpha frekansında olduğumuz hafif hipnoz anlarımızdan biridir. Bu zihin durumunda bilinçli zihin kontrolü azalır ve yaratıcılık artar. Öğrenme işleminin daha iyi gerçekleştiği beyin dalgası burasıdır…
Beta : 14 Hz – 30 Hz frekans aralığındadır. İnsan beta durumundayken düşünür, konuşur, kararlar verir, problem çözer, planlar yapar. Zihnimiz Beta durumundayken tamamen uyanık ve farkındalık halindedir.
Delta : 0,5 Hz – 4 Hz frekans aralığı derin uyku halidir. Bu durumda bilinçli zihin devre dışıdır. Zihin delta dalgalarındayken yenilenme evresine girmiştir. Çünkü uykudayken beden yenilenir, dinlenir ve şifalanır…
Theta : 4 Hz – 8 Hz frekansı derin hipnoz hali ve uykunun ilk aşamasıdır. Theta durumu hipnozda kullanılan son derece derin bir gevşeme halidir. Theta evrendeki yaşam enerjisi ile bağlantıda olduğumuz dalga boyudur. Theta zihin durumu, yüksek miktarda bilgiyi ezberlemek ve bu bilgilerin çok çabuk emilebildiği, hatırlama ve öğrenme sürecinin zirve performans gösterdiği bir beyin dalgası durumudur…
Gamma : Son yıllarda üzerinde çalışılmaya başlanılmış bir dalga türüdür. Beyindeki devir hali 40 Hz olarak tespit edilmiştir. Gamma Bilinci Titreşim Frekansı dalgasının, irade ötesi ve entellektüel düşüncenin kaynağı olduğu düşünülmektedir. Gamma dalgaları sayesinde astral bedende gezi ve daha yüksek boyutlara geçiş mümkündür…

THETA’DA FİZİKSEL, RUHSAL VE ZİHİNSEL İYİLEŞME NASIL GERÇEKLEŞİR?

Theta beyin dalgalarını bilinçaltı olarak da kabul edebiliriz. Başka bir deyişle bilinçaltımız theta frekansından yayın yapar. Ayrıca bilinçaltına direk buradan geçiş yapılır. Bilinçaltındaki tüm bozuk kayıtlar Theta’da kolay ve hızlı bir teknikle (theta healing) iptal edilir, değiştirilir, yerine yenileri koyulur. THETA HEALİNG adı altında mucizevi yanıtlar veren bu teknikle bugün milyonlarca insan istedikleri hayatı yaratarak yaşamlarını sürdürmektedir…
Theta yaratımın gerçekleştiği beyin dalgası durumudur. Theta’da ruhsal, fiziksel ve zihinsel ve hayatımızın tüm alanlarında anda değişimlere tanık olmak gerçekten mümkün. Bu teknikle geçmiş yaşantılardan ve çocukluğunuzdan bugüne kadar size hizmet etmeyen, sizi bloke eden, çıkmaza sokan herşeyi değiştirebiliyoruz. Yine bu teknikle; DNA AKTİVASYONU ile DNA’nızı daha yüksek kapasiteyle kullanabilmenizi sağlayabiliyoruz. Yani THETA HEALİNG ile tüm genetik programlarınızı düzenleyebiliyoruz…THETA HEALİNG size sağlığınızı ve gençlik-canlılık kromozomlarının aktivasyonuyla gençliğinizi geri verebilecek güçte bir teknik…
Theta dalgasında hayatınızı olumsuz yönde etkileyen yanlış kodlamalar, düşünce ya da hislerin değiştirilmesi çok hızlı gerçekleşir. Bilim EEG ile yapmış olduğu deneylerde mutluluğun ve huzurun Theta’da deneyimlendiğini tespit etmiştir. Bunun yanında yapılan bilimsel araştırmalarda fiziksel, zihinsel ve ruhsal tüm hastalıkların Theta Dalga Frekansı’nda iyileştiği (şifalandıkları) ispatlanmıştır. Theta, beynimizde bilinçle bilinçaltının arasında konumlanmış
olan bir bölgeyi idare eder. Bu bölge geçmiş yaşamlardan ve çocukluktan gelen anılarla kaplıdır. Theta tekniği ile işte bu bölgelerde sıkışıp kalmış, bizi bloke eden, hiçbir şekilde bize hizmet etmeyen, tüm dramaları, travmaları, inanç kalıplarını tek tek temizler…
Taşıdığımız olumsuz duygu, his ve düşünceler bizim fiziksel bedenimizi doğrudan etkiler. Örneğin nefretin kanser hastalığının en büyük nedeni olduğu bulunmuş. Hatta Amerikalılar bu hastalığa kapsülleşmiş nefret adını vermişler..Biz neye inanıyorsak ve hangi programları taşıyorsak onun tezahürleri olarak yaşarız. Eğer çok fazla olumsuz inancı besliyorsak biz de enerji kırılmaları tezahür etmeye başlar. Bu enerji kırılmalalarının işareti olarak hastalıklar ortaya çıkar. Hastalıklar aslında yarattığımız enerji kırılmalarının düzeltilmesi için bize gelen ihbarlardır. Örneğin çok fazla suçluluk duygusu içinde olan bir kişi bedenine kötü bakteri çeker. Eğer çok fazla kırgınlığınız varsa bedeninize mantar çekmeniz büyük olası..Virüsler değersizlik hissi çekenler için programlanmıştır…
Bizi hasta düşüren aslında taşıdığımız olumsuz programlardır. Bunların en önemlileri reddedilme, kırgınlık/kızgınlık ve pişmanlık programlarıdır. Örneğin ileri derecede pişmanlık programını taşıyan bir kişinin karaciğerleri tehdit altındadır. Theta dalgasında Theta Healing tekniğiyle reddedilme, kırgınlık/kızgınlık ve pişmanlık programlarının temizlenmesiyle böbrekler, akciğerler ve karaciğerler temizlenir ve sağlıklı haline gelirler..
Theta Healing inanç çalışması’nda burada sadece birkaç örnekle anlatmaya çalıştığım tüm olumsuz programların iptal edilmesi, değiştirilmesi sonucu gerçekte sahip olmanız gereken sağlıklı bedeniniz size geri dönecektir…
Nöronlar olarak bilinen beyin hücrelerinin duygular için reseptörleri vardır. Bu duygu mutluluk da olsa, depresyon da olsa o hücreler için bir doz mahiyetindedir. Reseptör, bir duyguya alıştığında ona mutlaka sahip olmak ister. Yani eğer depresif yaşamaya alışmışsanız sürekli depresyon yaratmaya devam edersiniz. Theta Healing’in en önemli ve en etkili çalışmalarından biri olan his çalışması ile theta’da beyin uyarılır ve beyne yeni bağlantılar eklenir. Böylelikle beyne bu olumsuz duygu programlarını isteyen reseptörleri kapatma ve olumlu olanlara yeni yollar yapma becerisi kazandırılır…
Theta Healing özünde theta beyin dalgasında uygulanan güçlü bir bilinçaltı terapi tekniğidir…Theta Healing ile theta’da, kişiyi hasta eden, bloke eden kök inanca inilir; kök inanç tespit edilir (kazma tekniği)… Kök inanç yine theta beyin dalgasında değiştirilerek, kişiyi esir alan korku, fobi, anksiyete, panik atak, aşırı kilo, sigara-alkol bağımlılığı vs. o problem her ne ise kişinin hayatını terk eder…