Reiki Japonca bir kelime olup, 19. Yüzyılın başlarında Dr. Mikao Usui ile yeniden keşfedilen evrensel yaşam gücü enerjisine verilen isimdir. Reiki şifa ve ruhsal çalışmalara dayanan, enerji aktarımı ile şifa vermeye dayalı bir tekniktir.
REİ: Ruhsal bilgelik demektir. Bu bilgelik hayatın gelişmesini ve yaratılış evrimini yönetir.
Kİ: Yaşam gücü demektir. Her canlıda olan fiziksel olmayan enerjidir.
Herkesin bir yaşam enerjisi vardır. Ki enerjisi yüksek olduğunda hayatın tüm zorluklarına karşı daha güçlü oluruz. Ki enerjisi düşük olanlar ise daha kolay hastalanır ve daha kolay depresyona girerler. Reiki, bedensel, zihinsel ve ruhsal beden dengesini düzenleyerek yaşam enerjisini artırır.
Kİ, zihin tarafından toplanıp yönlendirilebilir. Tıp dünyası, doğrudan veya dolaylı olarak hastalıklarının temelinin %98’inin zihin tarafından yaratıldığını söyler. Reiki sorunların en derinine inerek zihnin yarattığı tüm hastalıkları şifalandırır.
Reiki temelini çok eski tarihlerden almasına rağmen, son yıllarda hem kişisel gelişime katkısındaki yönüyle, hem de iyileştirici gücüyle çok fazla dikkat çeken alanlardan biri haline gelmiştir.
Bu tekniğin 1920’lerde Mikao Usui’nin yaptığı bir meditasyon sırasında kendisine gelen bir ilham olduğu söylense de günümüzde bilimsel temelleri araştırılmakta ve klinik olarak çok fazla veri toplanmaktadır. Avuç içleriyle yapılan bu teknikte, reiki çağırıldığı zaman ani bir deri direnci farklılığı ve biyomanyetik bir alan oluştuğu bilimsel olarak gözlemlenmiştir.
Reiki tekniğinde, sorunları çözen yine bizim kendi enerji bedenimiz ve kendi fiziksel bedenimizin zekasıdır. Onu çağırdığımızda, o başımızdan içeri girer ve ellerimizi koyduğumuz yere çıkar. Bedenin kendi zekasını ve fiziksel enerjisini uyarır, onun canlı ve sağlıklı bir hale dönmesi için ona ne yapacağını hatırlatır. Dolayısıyla beden ve zihin kendi kendini iyileştirir.
Yaşam enerjisi duygu ve düşüncelere karşı duyarlıdır. Bilinçli ya da bilinçsiz olarak kendimiz hakkında negatif duygular ve düşünceler hissettiğimiz zaman yaşam enerjisi kesintiye uğrar. Bu durum vücuttaki tüm organların, dolayısıyla hücrelerin yaşam enerjisini yavaşlatır. Reiki, bu şekilde enerji alanına akarak onları pozitif enerjiyle doldurur. Negatif duygu ve düşüncelerin takılmış olduğu enerji alanının içindeki ve çevresindeki titreşim seviyesini yükseltir. Bu işlem negatif enerjinin çözülüp yok olmasını sağlar. Reiki, enerji kanallarını temizler, düzeltir ve şifalandırır. Böylece yaşam enerjisi sağlıklı ve doğal bir şekilde akmaya başlar.
Avuç içi çakralarımızda 3 Hertz ile 30 Hertz arasında ölçülebilen ve bilimsel olarak kabul edilmiş manyetik titreşim oluşmaktadır. Bu manyetik titreşim sayesinde de Reiki şifacıları, 2 Hertz’de sinirsel yapıyı, 7 Hertz’de kemik dokusunu, 10 Hertz’de kılcal damarları, 15 Hertz’de de bağ dokusunu tedavi edebilir duruma gelirler.
Duygusal travmalar, zihinsel problemler, yanlış diyet, çevresel olumsuz etkiler, yaralanmalar vs. enerji sisteminde uyumsuzluğa neden olur. Enerji sistemindeki uyumsuzluk beden/zihinde hastalığa kadar götüren değişimleri tezahür ettirir. Hastalığın nedenleri saklı olan buzdağının altında kalan kısmındadır. Reiki uyumlayıcı bir enerjidir, o bedenin tüm kompleksini tedavi eder. Reiki bedene akarken sistematik olarak buzdağının tüm gövdesini uyumlamaya başlar. Hastalıklar Reiki tedavileri ile temizlendiğinde, sorunun gittiği anlamına gelir, altta yatan nedenler de şifalanır.
Reiki tüm bedensel, zihinsel ve duygusal rahatsızlıklarda olumlu etkiler gösterir. Uygulamadan sonra bedendeki aksaklıklar giderilir ve enerji kanalları doğal dengesine kavuşur. Eller bedene konulduğunda veya yaklaştırıldığında Reiki tıkanıklıkları çözer, kanalları açar ve enerji tüm bedende serbestçe akarak tüm organları besler. Bedenin kendini iyileştirme becerisini canlandırır, aktive eder ve beden iyileşir. Şifa dediğimiz süreç budur.
REİKİ NE İŞE YARAR:
• Sezgisel yetenekleri ve farkındalığı artırır.
• Kin, nefret, öfke, pişmanlık gibi sağlıksız duyguları arındırır, kalıcı huzura kavuşturur.
• Kafa karışıklığında düşünceleri ve kararları netleştirir.
• Kronik hastalıkları yavaş yavaş ortadan kaldırır.
• Stres yönetiminde son derece etkilidir, sakinleştirir ve rahatlatır.
• Kötü alışkanlıklardan ve zarar veren tutumlardan özgürleştirir.
• Duygusal blokajları çözer.
• Düşünceleri doğru noktaya yönlendirmeye destek olur.
• Enerji verir, dinçleştirir ve yaşlanma etkilerini azaltır.
• Bilinçaltından kaynaklanan sorunları tedavi eder.
• Sanatsal üretkenliği artırır ve ilham almayı kolaylaştırır.
• Psikolojik rahatsızlıklarda, fobilerde ve depresyonda olumlu etkiler gösterir.
• Uykusuzluk, halsizlik ve isteksizlik gibi sorunları çözer.
• Bağışıklık sistemini güçlendirerek, hastalıklara karşı daha dayanıklı hale getirir.
• Sevgi ve ilgi duygularını canlandırır ve duygusal ilişkilerde olumlu etkiler yaratır.
• Vücuttaki yaraların daha kolay iyileşmesini sağlar.
• Var olan hastalıkların ilerlemesini durdurur, ağrı ve acıları azaltır.
• Fiziksel, zihinsel ve ruhsal sorunların çözümlenmesine yardım ederek, kişiyi diğer pozitif etkileri ile hem iş, hem özel, hem sosyal hayatta daha mutlu bir yaşam çizgisinde destekler.